Registracija trotineta – rok za registraciju je do 15.06.2024. godine

Cena izdavanja nalepnice iznosi 1560 dinara, dok je cena Obrasca 500 dinara.

Definicija lakog električnog vozila – predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovati, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na čas i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma.

 

Potrebna dokumentacija za registraciju

Tehnička dokumentacija dobijena pri kupovini, lična karta odnosno dokaz u upisu u registar pravnih lica. Na osnovu Tehnicke dokumentacije se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila. Uz ovu dokumentaciju se predaje popunjen zahtev, izjava i dokaz o uplacenoj Republickoj taksi.

Podnosilac zahteva mora da popuni zahtev za fizička lica ili  za pravna lica uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila:

 • Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta, odnosno dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica.
 • Popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu, koja se preuzima na prodajnom mestu.
 • Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1 u iznosu od 380,00 dinara prema sledećim instrukcijama.
 • Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo u iznosu od 380,00 dinara je: 840-29779845-18
 • Poziv na broj: 59-013
 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Primalac: Republika Srbija

Nalepnica će biti vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, a predviđeno je da stoji na vidljivom mestu – u gornjem delu nepomičnog stuba upravljača električnog trotineta.

Dok za podnošenje zahteva za nalepnicu vozači električnih trotineta imaju rok do 15. juna, sa pravilima koji se odnose na vožnju moraju da se upoznaju čim pre jer je primena Zakona već počela.

Nalepnica je trajna, odnosno ne zahteva godišnje obnavljanje.

Gde se podnose zahtevi?

Agenciji za bezbednost saobracaja.
Zahtev sa navedenom dokumentacijom možete podneti na nekoj od 150 lokacija širom Srbije. Prilikom podnošenja zahteva morate dovesti i trotinet kako bi se izvršio pregled. Ukoliko su se stekli propisani uslovi može da se zalepi nalepnica. Spisak lokacija je u priloženom dokumentu.

https://www.abs.gov.rs/static/uploads/15696_lev-spisak-lokacija.pdf

 

Ko, kako i gde može da vozi trotinet?

Verovatno najvažnija informacija za sve je da osoba koja može da vozi trotinet mora da ima minimum 14 godina. A među ostalim pravilima izdvajamo i sledeća:

 • za kretanje se koristi isključivo biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza, biciklistička traka
 • Ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h.
 • Vozač lakog električnog vozila koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.
 • Za vreme dok upravlja lakim električnim vozilom, vozač mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu.
 • Vozač lakog električnog vozla ne sme da upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje.
 • U manjim sredinama dozvoljeno je kretanje kolovozom ali samo tamo gde je ograničenje brzine do 30 , na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, ako je navršio 18 godina može da se kreće kolovozom gde je ograničenje najviše 50 km/h.
 • Vozač ne sme prevoziti drugo lice na lakom električnom vozilu.
 • Vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom.
 • Prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi lako električno vozilo, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.