Teretna vozila

Vozila koja se koriste za prevoz robe. Radna vozila, vozila specijalnih namena koja se koriste za izvođenje radova.

Vršimo kompletan tehnički pregled teretnih vozila u Novom Sadu. Kod nas možete obaviti tehnički pregled svih lakih i teških teretnih vozila, autobusa, lakih i teških priključih vozila, traktora i prikolica, radnih mašina, kao i svih drugih vozila posebnih namena.

Tehnički pregled teretnih vozila obuhvata detaljnu utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila. U tehnički pregled lakih i teških teretnih vozila ubrajaju se aktivnosti poput provere sile kočenja, odziva komandi kočnih sistema, provera pritiska u pneumaticima, utvrđivanje praznog hoda upravljača i mnoge druge.

Podvrste ovih vozila se razvrstavaju na sledeći način:

Laka teretna vozila do 3,5 t ukupne mase

Vršimo tehnički pregled lakih teretna vozila do 3,5t. Ova vozila namenjena su za prevoz manjeg tereta, ili do sedam putnika i tereta istovremeno. Rade se u varijantama kamiona, pikapa i kombi(van) vozila, a čest naziv za ovu vrstu teretnjaka jeste i dostavna vozila.

Teška teretna vozila preko 3,5 t ukupne mase

Trijumf 021 vrši tehnički pregled lakih teretnih vozila preko 3,5t ukupne mase, konstruisanih isključivo za prevoz masivnog tereta. Varijante teških teretnjaka su razne, i uključuju tegljače, sandučare, kipere, hladnjače, miksere, itd.

Autobusi

Obavite kod nas tehnički pregled autobusa. U kategoriju autobusa spadaju sva vozila koja imaju više od devet mesta za sedenje. Postoji podela na lakše i teže autobuse, kao i na gradske, prigradske i međugradske.

Laka priključna vozila (prikolice) do 3,5 t ukupne mase

Lake prikolice se dele na prikolice bez kočnice i na prikolice s inercionom (udarnom) kočnicom. Namena ovih prikolica je prevoz tereta, a postoje razne varijante, poput prikolica za prevoz vozila, čamaca, džet skija, kompresora, agregata, itd. Kod nas možete obaviti tehnički pregled svih vrsta lakih priključnih vozila do 3,5t mase.

Teška priključna vozila (prikolice i poluprikolice) preko 3,5 t

Obavljamo kompletan tehnički pregled teških priključnih vozila, uključujući prikolice i poluprikolice, čija je osnovna namena prevoz tereta.

Radne mašine

Trijumf 021 nudi tehnički pregled radnih mašina za obavljanje radova. U radne mašine ubrajaju se one koje se najčešće koriste u građevinarstvu, kao što su bageri, viljuškari, rovokopači, teleskopske dizalice, mašine za cementiranje, auto-dizalice, utovarivači itd.

Traktori i traktorske prikolice

Vršimo tehnički pregled traktora, traktorskih prikolica i kombajna, odnosno svih vozila za izvođenje poljoprivrednih radova.

Specijalna vozila(sva vozila posebnih namena)

Osim navedenih teretnih vozila, vršimo tehnički pregled svih vrsta specijalnih vozila za posebne namene. Ubrajamo tehnički pregled vozila za odvoženje smeća, pumpi za beton, konvertor dolija, hladnjača, dizalica, vozila van gabarita, vozila za prevoz drva i stoke, transportnih sudova, cisterni, vozila za prevoz opasnih materija, itd.

*Tehnički pregled svih vrsta vozila iz teretnog programa možete izvršiti u našem objektu.

Zanimljivost

Prvi motorni kamion sagradio je 1896. nemački automobilski pionir Gotlib Dajmler. Dajmlerov kamion imao je četvorocilindrični motor i pogonski mehanizam s dve brzine napred i jedan obrnuti. S nastankom autobusa morala su nastati i neka pravila. Prva autobuska linija, prema istorijskim podacima, zabeležena je 1898. Dva Dajmlerova autobusa saobraćala su između gradova Kincelsau i Mergentajm u Nemačkoj, a tura je bila duga 30 kilometara.