Osigurajte vaše vozilo

Osigurajte se dok je vaše vozilo na tehničkom pregledu.

Osiguranje od auto-odgovornosti je obavezno osiguranje bez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila.
Pored obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti koje vas štiti od troškova za štetu koju svojim vozilom nanesete trećem licu, uz kasko i delimičnu kasko polisu obezbedite potpuno ili delimično osiguranje vašeg vozila.
Pored ove vrste osiguranja, kod nas možete uzeti i putno zdravstveno osiguranje, granično osiguranje, zeleni karton, osiguranje stakala i putnika.

Polisa
autoodgovornosti

Obavezno osiguranje autoodgovornosti prevashodno služi za naplatu štete pričenjene trećim licima.

Šta to znači?

Da ukoliko vi napravite štetu drugome u saobraćajnoj nezgodi, naplata te štete će se vršiti preko vaše polise.

Prilikom kupovine polise auto-odgovornosti, odobrava vam se popust (bonus) svake godine kada niste imali štetu na vozilu. Počinjete sa osnovnom cenom, prve godine se odobrava popust od 5%, druge godine 15%, a treće maksimalan popust od 25%. Takođe, ukoliko u registracionoj godini bude štete i ta šteta se naplati s vaše polise auto-odgovornosti, tada će vam se naplatiti doplata po polisi i biće vam uvećana premija osiguranja (malus).

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje je osiguranje koje štiti vaše vozilo od bilo koje materijalne štete koja se dogodi na vašem vozilu. Kasko osiguranje pokriva razne rizike i razloge nastanka te štete.

  • požar
  • krađa (posebno se ugovara)
  • elementarne nepogode (led, poplava, oluja, udar groma…)
  • šteta načinjena prilikom demonstracija
  • šteta načinjena od strane N.N. lica
  • šteta načinjena u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ste vi skrivili štetu

Putno zdravstveno osiguranje

Kupovinom putnog zdravstvenog osiguranja obezbeđujete da, prilikom boravka u inostranstvu, medicinske troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati osiguravajuća kuća.

Osiguranje stakala
i putnika

Uz kupljenu polisu auto-odgovornosti možete kupiti i polisu osiguranja loma stakla i auto-nezgode. Dodatno osiguranje as, i putnika u automobilu i vašeg automobila, može vam pružiti kompletnu zaštitu od nepredviđenih okolnosti koje vas mogu zadesiti na putu.

Zeleni
karton

Uz obaveznu polisu auto-odgovornosti možete uzeti i zeleni karton, koji će osigurati vaše vozilo u inostranstvu. Zeleni karton je potreban za Rusiju, Albaniju i Makedoniju.

Granično
osiguranje

Namenjeno je inostranim licima koja imaju privremeni boravak u Republici Srbiji. Ova vrsta osiguranja se može zaključiti i na manje od godinu dana.