Hvala što ste posetili naš internet sajt www.trijum021.com.

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu „sajt“) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“), jesu autorsko pravo ili vlasništvo TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.

Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvanim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je krišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navodjenje sajta TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD kao izvora podataka.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD.

TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

INFORMACIJE I NJIHOVA UPOTREBA

Sajt zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu,
  • datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu,
  • adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup Sajtu,
  • podatke koji su neophodni za izradu redovnih statističkih analiza.

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta Sajtu, prosečno vreme provedeno na Sajtu,

pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bi izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

LINKOVI NA DRUGE SAJTOVE

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Sajt koristite na sopstveni rizik. TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD nije odgovorana za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaja.

PROMENA SAJTA BEZ PRETHODNE NAJAVE

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

IZMENE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA

TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.