Teretni Program – Novi Sad

Teretni Program, Novi Sad

Pružamo uslugu tehničkog pregleda sledećih vozila: teretnih (bez ograničenja ukupne mase vozila), teretnih i priključnih vozila van gabarita, autobusa, priključnih vozila, priključnih vozila s inercionom kočnicom (udarna), traktora, traktorskih prikolica, bagera i svih vrsta radnih mašina, tricikala i četvorocikala (kvadovi)…