Osiguranje loma stakala na vozilu

Šta je, u stvari, osiguranje stakala?

Osiguranje stakala na vozilu svrstava se u dobrovoljno osiguranje i to je jedna vrsta delimičnog kasko osiguranja. Uz pomoć ove vrste osiguranja pokrivate štete na svim staklenim površinama vašeg vozila.

Prilikom kupovine ovog osiguranja, pojedine osiguravajuće kuće na osnovu vrste i godišta vozila sistemski određuju osiguranu sumu. Međutim, na tržištu postoje i osiguravajuće kuće koje omogućavaju kupcu da sam odredi osiguranu sumu.

U situacijama kada se odlučite za samostalan izbor osigurane sume, bitno je da prilikom kupovine ovog osiguranja pozovete servis koji se bavi zamenom stakala i da se raspitate koja je cena šoferšajbne sa zamenom. Ova informacija služiće vam kao odrednica za određivanje osigurane sume. S obzirom na to da je vetrobransko staklo najveći izdatak pri lomu stakala, cena koju čujete trebalo bi da vam posluži kao ključni faktor pri određivanju osigurane sume.

Nadalje, važno je da znate da kupovinom ovog osiguranja osiguravate stakla za više štetnih događaja tokom vremenskog trajanja ugovorene polise. To znači da niste pokriveni samo za jedan slučaj loma stakala, već imate zaštitu i u slučaju više mogućih scenarija koji uključuju oštećenje staklenih površina na vašem vozilu.

Na tržištu postoji mnogo ponuda za ovu vrstu osiguranja od strane osiguravajućih kuća. Ono što je najznačajnije je da možete kupiti polisu osiguranja sa ili bez učešća u šteti. Na primer, pojedine osiguravajuće kuće nude polisu sa 20% učešća, a druge sa 10% učešća, dok postoje i one koje nude polisu bez učešća u šteti. Cena premije osiguranja zavisi od visine osigurane sume.

Pojasnićemo ove razlike kroz reprezentativne primere opcija sa i bez učešća u šteti. Uzmimo za primer vozilo VW Golf koje je 2015 godište.

PRIMER SA UČEŠĆEM U ŠTETI

Cena vetrobranskog stakla i osigurana suma: ……………………………………………45.000 RSD

Učešće u šteti 20%:…………………………………………………………………………………….9.000 RSD

Premija osiguranja:..…………………………………………………………………………………..3.375 RSD

Iz ovog primera možete primetiti da, ukoliko dođe do štete, vaš izdatak je ukupno 12.375 RSD, što je isplativo i razumno, jer je cifra znatno manja od punog iznosa zamene stakla. Ukoliko tokom trajanja polise ne dođe do oštećenja, sve što placate jeste premija osiguranja.

PRIMER BEZ UČEŠĆA U ŠTETI

Cena vetrobranskog stakla i osigurana suma: ……………………………………………45.000 RSD

Učešće u šteti 0%:………………………………………………………………………………………………0 RSD

Premija osiguranja:..……………………………………………………………………….…………..5.400 RSD

U ovom primeru možete videti da je premija osiguranja dosta viša u odnosu na prethodnu ponudu u kojoj je uvršteno učešće u šteti. Međutim, u slučaju da dođe do štete, celokupnu cenu stakala plaća osiguravajuća kuća. Dakle, ukoliko dođe do loma, vetrobransko staklo vas košta 5.400 RSD, a cifru u istom iznosu placate i za premiju osiguranja ukoliko se šteta ne dogodi.

KOJA OPCIJA JE BOLJA ZA VAS?

Pre nego što donesete odluku između ponuda sa i bez učešća u šteti, potrebno je da razmotrite svoje indidualne navike u vožnji i koliko je vaše vozilo izloženo riziku.

Naime, ako svakodnevno koristite vozilo za duža putovanja, često ste na autoputu i na putevima gde se odvija teretni saobraćaj, na javnim putevima gde se obavljaju radovi, ili je pak vaše vozilo često parkirano na javnom uličnom parkingu ispod nekog drveta i slično – za vas je definitivno bolja opcija da izaberete osiguranje stakala bez učešća u šteti. Rizik od oštećenja stakala je u ovim slučajevima prilično visok, a ova ponuda osiguranja pruža vam potpunu finansijsku zaštitu.

S druge strane, ukoliko uglavnom vozite po gradu i parkirate svoje vozilo u privatnoj i ili javnoj garaži, rizik od oštećenja je manji, te je onda opcija sa učešćem  u šteti za vas ekonomičnija.

Već smo napomenuli da kupovinom polise osiguranja od loma stakala osiguravate sve staklene površine na vozilu za više štetnih događaja (s tim što vozačka ogledala ne spadaju u ovu grupu). Međutim, važno je da pojasnimo šta to zapravo znači.

Kada, na primer, osigurate stakla na osiguranu sumu od 45.000 RSD, a pritom vam se polomi staklo na vozačkim vratima, to bi kroz primer za učešćem u šteti izgledalo ovako:

Osigurana suma: …………………………………………………………………………………45.000 RSD

Cena stakla na vratima:………………………………………………………………………..18.000 RSD

Učešće u šteti 20%:………………………………………………………………………………….3.600,00 RSD

Premija osiguranja:..…………………………………………………………………………………….3.375 RSD

Ostatak osigurane sume(45.000-18.000=27.000)………………………………………..27.000 RSD

Ostatak osigurane sume predstavlja maksimalni iznos koji osiguravajuća kuća može pokriti u slučaju ponovne štete na staklima vašeg vozila. U slučaju da šteta premašuje osiguranu sumu od 27.000 RSD, vi biste morati nadoknaditi razliku.

U svakom objektu Trijumfa 021, dostupan je savetnik za osiguranje koji će vam olakšati donošenje za vas ispravne odluke i pomoći vam da pronađete odgovarajuću polisu osiguranja.

Osiguranje vozila, osiguravanje stakala

Koje rizike pokriva polisa osiguranja od loma stakala?

Kako je osiguranje od loma stakala deo kasko osiguranja, ono pruža zaštitu od različitih rizika i potencijalnih uzroka nastanka oštećenja stakala na vašem vozilu. Važno je znate neke od najčešćih rizika koji su pokriveni ovom vrstom osiguranja:

  • Nameran lom trećeg lica
  • Elementarne nepogode (oluja, led, požar, udar groma, snežne lavine, odron zemlje…)
  • Lom usled demonstracija ili manifestacija
  • Saobraćajna nezgoda
  • Iznenadno termičko ili hemijsko dejstvo sa spoljne strane stakla
  • Zemljotres koji je seizmografski registrovan
  • Eksplozije

Evidentno je da su mnogi rizici uključeni kao mogući uzrok loma, a svi smo tekuće godine posvedočili velikom broju vremenskih nepogoda i imali priliku da vidimo koliko štete na vozilima oluje i led mogu da naprave. Ukoliko nemate parking mesto u garaži, vaše vozilo je izloženo vremenskim nepogodama tokom čitave godine. Samo ovo je i više nego dovoljan razlog da razmotrite kupovinu ove vrste osiguranja i poštedite sebe kako brige, tako I velikih finansijskih oštećenja u slučaju da se vaše brige ispostave opravdane.

Kako mogu da kupim polisu osiguranja stakala?

Kupovina polise osiguranja stakala povezana je sa polisom obaveznog osiguranja vozila, koja se kupuje prilikom registracije. Kada registrujete vozilo u Trijumfu 021, napomenite da želite da osigurate stakla. Naše osoblje će vam pružiti savete i informacije o različitim osiguravajućim kućama i njihovim ponudama za osiguranje stakala. Na taj način, možete odmah obaviti kupovinu osiguranja stakala prilikom registracije.

Ukoliko niste kupili polisu osiguranja stakala prilikom registracije vozila, ne brinite se – mi vam omogućavamo mogućnost kupovine tokom cele godine. Dovoljno je da nam se obratite – ostatak posla preuzimamo mi i spremamo vam opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.