021 44 21 21

065 55 777 99

registracija@trijumf021.rs


Youtube Trijumf 021
Twiter Trijumf 021
Instagram Trijumf 021
Facebook Trijumf 021
Trijumf 021 loyalty kartica
senka

Spisak saobraćajnih prekršaja za koje je moguć dogovor

Sporazumi čak i za teže prekršaje

Priznavanjem prekršaja možete izbeći sudski postupak i dobiti blažu kaznu. Sada su uslovi za sporazum olakšani, spisak je proširen, a u obzir dolaze i teži prekršaji za koje su inače predviđene stroge sankcije. U daljem tekstu možete pročitati ko ima pravo na sporazum, gde i kako se on sklapa, spisak prekršaja za koje je moguć sporazum i tačan iznos ublaženih kazni.

Šta je sporazum?

Sporazum o priznanju prekršaja je dogovor između vozača i policije kojim vozač priznaje prekršaj, a zauzvrat dobija blažu kaznu i protiv njega se ne sprovodi sudski postupak.

Ko sve može da iskoristi sporazum?

Svaki vozač koji u poslednje 2 godine nije pravosnažno osuđen više od 2 puta.

Kazneni poeni, zabrana upravljanja i sporazum?

Sporazumom se ne može smanjiti broj kaznenih poena, ali se za većinu prekršaja u tom slučaju izriče donja granica novčane kazne. Npr. ako je predviđena kazna u rasponu od 6.000 do 20.000 dinara, najčešći dogovor će biti 6.000 dinara, a zabrana upravljanja će biti potpuno oproštena ili će biti izrečena u kraćem trajanju za neke teže prekršaje.

U konkretnom slučaju kod preticanja kojim se ugrožava vozač iz suprotnog smera, predviđena je zabrana u trajanju od 30 dana, ali se ovaj deo kazne vozaču oprašta ako prizna prekršaj i zaključi sporazum sa policijom.

Međutim, ako je u vreme izvršenja prekršaja (za koji se inače izriču kazneni poeni i zabrana upravljanja) u vozilu nalazilo dete mlađe od 12 godina, kao i kada se napravi prekršaj prema pešacima, sporazum se zaključuje uz uvećanje za 2 kaznena poena u odnosu na zakonom predviđen broj i uz uvećanje novčane kazne za 5.000 dinara!

Kada se ne može sklopiti sporazum sa policijom?

 • Ako je vozač u prethodne dve godine 2 ili više puta kažnjen za prekršaj (iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima) za koji je zakonom predviđeno obavezno izricanje 6 ili više kaznenih poena.
 • Kada se vozač tereti zbog nasilničke vožnje (za koju sledi zatvorska kazna bez mogućnosti da se zameni za novčanu).
 • Ako je protiv vozača u prethodne 4 godine podneta krivična prijava zato što je izazvao nezgodu u kojoj je neko povređen, a nije mu pružio pomoć, ako je nastala materijalna šteta veća od 200.000 dinara, kao i u slučaju kad je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju.
 • Kada je vozač maloletno lice ili lice koje je u trenutku pravljenja prekršaja bilo maloletno.
 • Kada je okrivljenom sud već izrekao prvostepenu presudu.

Šta ako želite da sklopite sporazum?

Nakon što policija sačini zapisnik, Vaše je da sačekate da stigne sudski poziv na Vašu adresu. Tek onda, sa kopiranim dokumentima, odlazite u teritorijalno nadležnu policijsku stanicu. Ako ispunjavate uslove za Sporazum, sve će biti završeno na licu mesta, vozač nema obaveza prema sudu i presuda će biti poslata na kućnu adresu.

sporazum sa policijom

Ispod sledi spisak važnijih prekršaja gde je moguće sklopiti sporazum:

Za registraciju i tehnički pregled

 • Ako se u saobraćaju zatekne prevozno sredstvo koje po zakonu nije određeno kao vozilo
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000 - 30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 15.000;
 • Ako vozač vozila sa pogonom na gas ne pokaže saobraćajcu na uvid potvrdu da je obavio propisane preglede
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja bez obavljenog redovnog šestomesečnog tehničkog pregleda za vozila za koja je to propisano
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Upravljanje vozilom koje nije osigurano u skladu sa našim propisima
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000 - 30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 15.000;
 • Vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok trajanja
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Upravljanje vozilom koje nikad nije registrovano
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000 - 30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca
 • Ako vlasnik neregistrovanog vozila koji nije produžio registraciju ne vrati registarske tablice posle 30 dana
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Ako vozač ne obavesti policiju da je izgubio registarsku tablicu ili nalepnicu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja bez registarskih tablica
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 15.000 - 30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 15.000;
 • Ako je privremena registarska tablica nepravilno postavljena na vozilu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Vozač koji nije u roku od 30 dana prijavio promenu prebivališta radi upisa u evidenciju vozača
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;

Za vožnju

 • Vožnja za vreme zabrane upravljanja
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Ako učesnik u nezgodi sa manjom štetom napusti lice mesta iako je drugi učesnik zahtevao policijski uviđaj
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Neobaveštavanje policije ili hitne pomoći o nezgodi u kojoj ima povređenih i nepružanje prve pomoći
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Odlazak učesnika nezgode sa lica mesta ako je pričinjena velika materijalna šteta ili je bilo povređenih ili poginulih, bez čekanja policije
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Neprekidna vožnja levom stranom kolovoza
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Nedozvoljeno preticanje ili obilaženje sa desne strane
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Nepropisno preticanje ili obilaženje preko pune linije, zaustavnom trakom, itd.
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 30 dana;
 • Ako se neka površina na sredini kolovoza , koja nije namenjena za saobraćaj vozila, obiđe sa leve strane
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000;
 • Preticanje ili obilaženje kojim se može ugroziti drugi učesnik u saobraćaju
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja da bi propustilo pešake na pešačkom prelazu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Za vozača koji ne propusti pešaka uprkos semaforu ili znacima saobraćajca
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 30 dana;
 • Prolazak kroz uslovni znak na semaforu bez propuštanja pešaka i vozila koja se kreću po putu na koji se ulazi
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 10.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 10.000;
 • Prelazak preko pruge kada je svetlosnim signalom ili rampom to zabranjeno
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Zaustavljanje vozila u zaustavnoj traci na autoputu
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 15.000;
 • Kretanje unazad na autoputu i motoputu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000;
 • Parkiranje na mostu, u tunelu, podvožnjaku, na prevoju, nadvožnjaku i u nepreglednoj krivini
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja u pešačkoj zoni
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 4; Novčana kazna: 6.000;
 • Ako se vozilo, zaustavljeno na putu van naselja ili u naselju, noću i po smanjenoj vidljivosti ne obeleži trouglom
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;
 • Umanjivanje vidljivosti saobraćajne signalizacije ili zaslepljivanje učesnika u saobraćaju
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Nepropuštanje vozila sa prvenstvom prolaza, vozila pod pratnjom, kao i nepoštovanje naredbi iz vozila pod pratnjom
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Nepoštovanje naredbi iz policijskog vozila koje daje posebne zvučne i svetlosne znake
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 6 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 15.000; Zabrana upravljanja: 5 meseci;
 • Prolazak kroz žuto svetlo, osim u slučaju kad vozilo ne može bezbedno da se zaustavi, kao i prolazak kroz crveno svetlo
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 30 dana;
 • Nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja po magli bez uključenih kratkih i svetala za maglu (ako postoje)
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 4; Novčana kazna: 6.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 4; Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja noću neosvetljenim putem bez uključenih svetala
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Ako se vozač zimi kreće po putu bez odgovarajuće opreme i ne stavi lance na točkove po naredbi policajca
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000 - 20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 2; Novčana kazna: 6.000;

Za alkohol

 • Vožnja sa 0,5 do 0,8 promila alkohola u krvi (srednja alkoholisanost)
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 10.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 10.000-16.000; Zabrana upravljanja: 30-60 dana;
 • Vožnja sa 0,8 do 1,2 promila alkohola u krvi (visoka alkoholisanost)
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 4 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 25.000-30.000; Zabrana upravljanja: 2-3 meseca;
 • Vožnja sa 1,2 do 2 promila alkohola u krvi (teška ili veoma teška alkoholisanost)
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 9-14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 9-14; Novčana kazna: 100.000-25.000; Zabrana upravljanja: 4-6 meseci;
 • Vožnja sa više od 2 promila alkohola u krvi (potpuna alkoholisanost)
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 6 meseci;
 • Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 6 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 5 meseci;
 • Odbijanje alkotestiranja ili testa na drogu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 6 meseci;

Za prekoračenje brzine

 • Vozač koji ne prilagodi brzinu tako da može da se zaustavi ispred pešačkog prelaza
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 5; Novčana kazna: 11.000;
 • Ako se motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo kreće brže od 40 km/h
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Prekoračenje brzine u naselju za 21-50 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 4; Novčana kazna: 10.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 4; Novčana kazna: 10.000-15.000;
 • Prekoračenje brzine u zoni 30 ili zoni škole za 51-60 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 5 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 25.000; Zabrana upravljanja: 3 meseca;
 • Prekoračenje brzine u naselju za 51-70 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 7; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 4 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 7; Novčana kazna: 20.000-25.000; Zabrana upravljanja: 2-3 meseca;
 • Prekoračenje brzine u naselju za 71-90 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4-6 meseci;
 • Prekoračenje brzine van naselja za 41-60 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 10.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 3; Novčana kazna: 10.000-15.000;
 • Prekoračenje brzine van naselja za 61-80 km/h
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000-25.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Prekoračenje brzine za 81-100 km/h van naselja
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4-6 meseci;

Za decu

 • Prevoz deteta mlađeg od 12 godina u krilu ili na prednjem sedištu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000;
 • Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mopedu, triciklu, motociklu ili četvorociklu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 8; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na vozačevom sedištu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 6 meseci;
 • Za vodiča koji na nepropisan način vodi organizovanu kolonu pešaka, dece do 12 godina starosti
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 20.000;
 • Ako se pešak sa detetom mlađim od 12 godina ne kreće po trotoaru ili drugoj površini namenjenoj za kretanje pešaka
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 11.000;
 • Ako se pešak sa detetom mlađim od 12 godina kreće po kolovozu na nedozvoljen način
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 11.000;
 • Ako dete mlađe od 12 godina upravlja biciklom na javnom putu
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;

Za (probnu) vozačku dozvolu

 • Ako maloletni vozač sa probnom vozačkom dozvolom vozi bez nadzora iskusnog vozača
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 25.000-40.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 30 dana;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 20.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Ako vozač sa probnom vozačkom dozvolom u periodu od 23 do 6 časova
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 10.000-20.000; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 10.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
 • Vožnja bez vozačke dozvole ili sa inostranom dozvolom
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;
 • Vožnja sa vozačkom dozvolom koja je istekla do 6 meseci
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000;
  Sa sporazumom - Samo novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja sa vozačkom dozvolom koja je istekla više od 6 meseci
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 15.000;
 • Vožnja za vreme zabrane upravljanja
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000-120.000 ili zatvor od najmanje 15 dana; Zabrana upravljanja: najmanje 8 meseci;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 14; Novčana kazna: 100.000; Zabrana upravljanja: 4 meseca;

Za pešake, bicikliste, mopede...

 • Prolazak pešaka kroz crveno svetlo na semaforu za pešake
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 15.000-30.000 ili zatvor do 30 dana;
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 15.000;
 • Ako se biciklista kreće na putu van naselja bez upaljenih svetala
  Bez sporazuma - Novčana kazna: 6.000-20.000
  Sa sporazumom - Novčana kazna: 6.000;
 • Vožnja mopeda ili lakog tricikla izvan desne biciklističke trake ako ona postoji na putu
  Bez sporazuma - Kazneni poeni: 6; Novčana kazna: 15.000-30.000; Zabrana upravljanja: najmanje 3 meseca;
  Sa sporazumom - Kazneni poeni: 6;Novčana kazna: 15.000; Zabrana upravljanja: 2 meseca;
Pored registracije vozila radimo i sledeće usluge:

Osiguranje na putu
 • Osiguranje
 • Inostrano (granično) osiguranje
 • Obavezno osiguranje od autoodgovornosti
 • Osiguranje lica
 • Putno i zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje staklenih površina
 • Kasko osiguranje
 • Zeleni karton
 • Prenos vlasništva na teritoriji cele Srbije
 • Pomoć na putu
Načini plaćanja koje Vam nudimo u Trijumf 021:

Nacin placanja registracije vozila
 • Gotovinski
 • Platnim karticama
 • Čekovima građana
 • Putem administrativne zabrane za zaposlene na neodređeno radno vreme (potrebna su 2 overena primerka koje overavate u računovodstvu Vaše firme) i za penzionere (overena 4 primerka preuzimate kod nas u Šajkaškoj 32)
 • 6 - 12 rata

polisa Trijumf 021
tehnički pregled putničkih vozila
tehnički pregled Novi Sad
obavezno auto osiguranje zeleni karton
putno osiguranje trijumf 021
Zašto mi?
 • Odlična ponuda,
 • Korektne cene,
 • Odobravamo specijalne popuste stalnim  klijentima!
 • Zato što smo dosadašnjim trudom i radom stekli poverenje.
 • Zato što smo Vama uvek dostupni.
Kontakt

TRIJUMF 021 DOO
Šajkaška 32, Novi Sad

Broj telefona: +381(0)21.44.21.21
Mobilni telefon: +381(0)63 83 78 588

E-mail: registracija@trijumf021.rs

Mapa