Youtube Trijumf 021
Twiter Trijumf 021
Instagram Trijumf 021
Facebook Trijumf 021
Trijumf 021 loyalty kartica
senka

Kuke na tehničkom pregledu

Ili atest ili demontaža uređaja


Tekst je ažuriran 20.1.2020.


Jedno vreme su se na tehničkim pregledima tolerisale kuke koje imaju žig proizvođača i homologaciju na osnovu usmenih instrukcija od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, međutim, ovakve instrukcije nisu u skladu sa važećim Pravilnikom. Zbog visokih kazni, tehnički pregledi više ne žele da rizikuju i sada traže atest, čak i kad je u pitanju vučni uređaj sa homologacijom i žigom proizvođača.

Novoproizvedena vozila

Ako kupujete novo vozilo sa fabrički ugrađenim vučnim uređajima, proizvođač je dužan da vam preda vozilo sa atestom. Ukoliko atest niste dobili, imate pravo da uložite reklamaciju da za kupljeno vozilo niste dobili potpunu dokumentaciju.

Uvezena vozila

Kod nas je dosta čest slučaj uvoza polovnih vozila sa kukama koje na sebi imaju žig proizvođača. I u ovom slučaju, žig i homologacija vam neće pomoći. Međutim, ukoliko vam prilikom samog uvoza vozila sa kukom ABS izda Uverenje o ispitivanju upotrebljivanog vozila koje se uvozi, i u kojem je vučni uređaj evidentiran, onda vam ne treba atest, već se ovo Uverenje smatra važećim. Ukoliko kuka nije evidentirana u ovom dokumentu, moraćete da je atestirate.

Šta je potrebno za atest?

Potrebna vam je:

 • Izjava servisera koji je ugradio uređaj
 • Potvrda (predstavnika) proizvođača vozila koji dozvoljava ugradnju vučnog uređaja
 • Potvrda proizvođača uređaja za vuču

Sa ovim potvrdama i vozilom odlazite kod predstavnika ABS, a u Novom Sadu to su FTN i AMSS (kontakt informacije nalaze se na kraju teksta).

Troškovi atesta

Cena potvrde proizvođača vozila zavisi od marke vozila i okvirno varira između 3.000 i 20.000 dinara. (Pouzdano znamo da Fiat naplaćuje 10.000 za ovakvu potvrdu, a Reno Nisan 12.000). ABS i predstavnici naplaćuju svoje usluge oko 7.000 RSD. Sve potrebne dokumente, obrasce i uplatnice možete naći na sajtu ABS.

Atestirana kuka na tehničkom pregledu

Kada atestirate kuku, sledeća obaveza je tehnički pregled. Za novije ateste (koji su rađeni nakon 2013. g.) postoji elektronski pristup i nije obavezno da ga fizički imate kod sebe, ali u slučaju da je uređaj atestiran pre 2013. g., biće obavezno da uverenje ponesete sa sobom na tehnički pregled kako bi kontrolori imali uvid u to da je uređaj atestiran.

Važna napomena: Ukoliko imate rastavni uređaj za vuču, kada idete na tehnički pregled obavezno demontirajte priključak za vuču, odnosno kuglu na koju se kači priključno vozilo.

Demontaža uređaja

Ako ne koristite vučni uređaj ili ne želite da ga atestirate, izgradite ga sa vozila. Demontaža podrazumeva da se pored same kugle na koju se kači priključno vozilo, skine i uređaj na koji se montira ta kugla, tj. uređaj koji je pričvršćen za samo vozilo. Demontaža vučnog uređaja u servisu košta između 1.000 i 2.000 RSD i za demontažu uređaja nije potreban atest.

problem sa kukom na tehničkom pregledu

Koje probleme možete imati zbog kuke?

1. Nećete moći da registrujete vozilo
Na tehničkom pregledu ne prolaze neatestirani vučni uređaji, a to znači da nećete moći da registrujete vozilo.
2. Kazna ako ste atestirali uređaj, a ne nosite to uverenje sa sobom
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (član 249. stav 4), ukoliko imate atestiranu kuku, jedan primerak tog uverenja mora se nalaziti u vozilu i na zahtev ovlašćenog lica dužni ste da pokažete traženo uverenje. U suprotnom, kazna je 5.000 RSD.
3. Kazna ako se na vozilu nalazi neatestiran vučni uređaj
Ukoliko učestvujete u saobraćaju sa vozilom čija kuka nije atestirana, kazna je 10.000-20.000 za fizička lica, 50.000-500.000 za preduzetnike i 60.000-800.000 za pravna lica.
4. Rastavni atestirani uređaji se moraju demontirati kada se ne koriste
Prema Pravilniku o podeli motornih vozila, kada ne koristite rastavni vučni uređaj, odnosno kada ne vučete drugo vozilo, kugla na koju se kači priključno vozilo mora biti demontirana, kako na tehničkom pregledu, tako i u saobraćaju.

Ispod se nalazi spisak potrebnih informacija i dokumenata za atestiranje:

Predstavnici ABS u Novom Sadu:

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu:

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 6
Telefon: 021 485 23 66
021 485 23 71
021 485 23 76

Centar za motorna vozila AMSS:

Adresa:
Bul. oslobođenja 131
Telefon: 021 524 793

Predstavnici proizvođača vozila koji izdaju potvrde - PDF





Pored registracije vozila radimo i sledeće usluge:

Osiguranje na putu
 • Osiguranje
 • Inostrano (granično) osiguranje
 • Obavezno osiguranje od autoodgovornosti
 • Osiguranje lica
 • Putno i zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje staklenih površina
 • Kasko osiguranje
 • Zeleni karton
 • Prenos vlasništva na teritoriji cele Srbije
 • Pomoć na putu
Načini plaćanja koje Vam nudimo u Trijumf 021:

Nacin placanja registracije vozila
 • Gotovinski
 • Platnim karticama
 • Čekovima građana
 • Putem administrativne zabrane za zaposlene na neodređeno radno vreme (potrebna su 2 overena primerka koje overavate u računovodstvu Vaše firme) i za penzionere (overena 4 primerka preuzimate kod nas u Šajkaškoj 32)
 • 6 - 12 rata

polisa Trijumf 021
tehnički pregled putničkih vozila
tehnički pregled Novi Sad
obavezno auto osiguranje zeleni karton
putno osiguranje trijumf 021
Zašto mi?
 • Odlična ponuda,
 • Korektne cene,
 • Odobravamo specijalne popuste stalnim  klijentima!
 • Zato što smo dosadašnjim trudom i radom stekli poverenje.
 • Zato što smo Vama uvek dostupni.
Kontakt

TRIJUMF 021 DOO
Šajkaška 32, Novi Sad

Broj telefona: +381 21.44.21.21
Mobilni telefon: +381 65 55 777 99

E-mail: registracija@trijumf021.rs

Mapa