post-image

Želite da kupite kvad?U daljem tekstu ćete dobiti neke smernice i savete kako bi ste bolje izabrali pri kupovini. Kvadovi se dele na tri osnovne podele.
1.Tricikli
2.Četvorocikli
3.Traktori

-Tricikli
Kao što i sam naziv kaže to je kvad na tri točka i ima nekoliko verzija tricikla.Osnovne razlike su u max. brzini kretanja i u poziciji duplih točkova na osovini(negde su dva točka na zadnjoj osovini,a negde na prednjoj). Što se tiče brzine kretanja tu je podela na tricikli koji se kreće do 45 km/h i one koji prelaze tu brzinu.Ove prve nazivamo laki tricikli,a ove druge teški tricikli. Postoje teški tricikli kao što je Piaggio MP3,koji je sasvim sličan motociklu.
Takav tricikli je popularan jer se može voziti sa položenim ispitom B kategorije. Lakim triciklom koji ne može da se kreće većom brzinom od 45 km/h može da upravlja osoba sa položenom kategorijom AM(mopedi).Nije nam poznato da li ovakvi tricikli postoje na tržištu ili da li je moguće na teški tricikli ugraditi blokadu koja neće dozvoliti da vozilo pređe 45km/h
-Četvorocikli
Ova podela je malo komplikovana  Osnovna podela je na lake četvorocikle i teške četvorocikle. Lakim četvorociklom se smatra vozilo koje nije teže od 350kg i koje ne prelazi brzinu od 45km/h.Nismo se susretali sa takvim vozilom do sada.Verovatno su vrlo retka.I ovim vozilo meže da se upravlja sa AM kategorijom. Teški četvorocikli je vozilo koje prelazi max. brzinu od 45km/h,čija masa vozila nije veća od 400kg i čija snaga motora ne prelazi 15kw.Dosta je redak slučaj ovakvog vozila.Ali imali smo nekoliko slučajeva ovakvih vozila na našoj liniji tehničkog pregleda.
-Traktori
Ovde pripadaju svi teški četvorocikli koji nisu ispunili zahteve za teške četvorocikle.Znači max. brzina kretanja uopšte nije bitna.Masa prelazi 400 kg ili snaga motora je veća od 15kw.Znači,ako ne ispunjava neka od ova dva uslova ili težinu ili snagu,onda teški četvorocikli prelazi u traktor.Da bi ste upravljali traktorom(ovakvim kvadom) morate imati položenu kategoriju F Ovde postoji pogodnost prilikom registracije.Ovaj kvad se registruje samo jednom i dodeljuje mu se trajna registracija.Svake naredne godine ste dužni samo da kupite polisu osiguranja i uradite godišnji tehnički pregled.Sa sadašnjim cenama taj iznos bi bio oko 7.500 dinara.
-Saveti
Prilikom kupovine,ne bi bilo loše da nas eveuntalno pozovete i posavetujete se šta je najbolje za vas da kupite od kvad vozila. Dosta stvari igra ulogu i kategorija vozačke dozvole i da li preferirate više motocikli,da li više želite da vozite kvad u prirodi ili ste zaljubljenik brzine. Trijumf 021 Vam uvek stoji na raspolaganju za svaki razgovor.